• ”Suget i maven på vej op og udsigten fra toppen af træet eller væggen, gør det hele umagen værd.”
 • ”Kom i gang med klatring og få den danske natur at se, fra et helt nyt perspektiv.”
 • "Få genoplivet en af barndommens glæder, med endnu en tur i trætoppen."
 • "Slip hæmningerne løs og smid betænkelighederne væk."
 • "Klatre oplevelser der styrker selvtilliden."
 • "Klatring kan være en leg for hele familien."

Træklatring Instruktør eksamen

Eksamen for træklatre instruktører skal gennemføres,

for at kunne bliver registreret som instruktør hos Dansk træklatreforening.

Vær opmærksom på afgiftsbeløb på 1000 kr. for de første 5 år som registreret træklatreinstruktør.
Dette beløb er inkluderet i eksamens prisen.
Som medlem af dansk træklatreforening får du fordele i form at forsikring, tilbud om kurser/workshops, tilbud om jobs, samt gode rabatter på udstyr.

Forhåndskrav til aspiranten:

 • Skal være fyldt 18 år
 • Skal have bevis for 8 timers førstehjælpskursu (højst 2 år gammelt)
 • Skal have opsat topsikring i min. 20 forskellige træer
 • Skal have undervist under en instruktørs overvågning og vejledning
 • Skal indstilles af den vejledende instruktør
Link til normer fra klatresamrådet

Kursets indhold:

 • 1. Skritlig prøve på 20 min.
 • 2. Praktisk klatreforløb 60 min.
 • 3. Biotopkendskab 15 min.

1. Skritlig prøve på 20 min.

 • Ca. 50 spørgsmål, afkrydsningsspørgsmål, som er en stikprøvekontrol for grundlæggende kendskab i pensummets mere teoretiske emner. Beståelse kræver at der er svaret rigtig på min. 80% af spørgsmålene.

2. Praktisk klatreforløb 60 min.

 • Aspiranten skal gennemføre forløbet beskrevet i vejledning til praktisk eksamen. For at bestå denne vigtige del af eksamen er det afgørende at eksaminanden udviser rutine, overblik og overskud.

3. Biotopkendskab 15 min.

 • Aspiranten skal, ved en gåtur i eksamensområdet, vise kendskab til de almindeligst forekommende træarter i Danmark. Aspiranten skal kunne genkende mindst 70% af følgende træarter: Gran, fyr, lærk, pil, poppel el, røn, ask, bøg, eg, ær, birk, hestekastanie, lind, samt uden tøven kunne udpege bøg, eg og ær. Aspiranten skal kunne redegøre for træarternes egnethed til klatring. Aspiranten skal kunne påpege evt. skavanker der gør dem uegnet til klatring. Skal kunne vurdere et områdes egnethed til afholdelse af træklatrearrangement.